Inga resor arrangeras från och med den 15/3-2020.

​SÄRSKILDA RESEVILLKOR

​Anmälan

​Anmälan görs per telefon +46 40 10 35 70, telefax +46 40 30 33 45, mail: info@kulturresor.se eller på resebyrån på Davidshallsgatan 21 i Malmö. Vi skickar omgående en skriftlig bekräftelse med faktura på anmälningsavgift per posten.

Anmälningsavgiften är 3.000:- för resor:- upp till 15.000:-, för resor över 15.000:- är avgiften 4.000:-. Högre anmälningsavgift kan förekomma. Genom att betala anmälningsavgiften inom 10 dagar återbekräftar man avtalet och sin plats på resan samt att man har tagit del av de allmänna och särskilda resevillkor som gäller för denna resa.

Slutlikviden skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresan eller enligt uppgift på utsänd faktura.​

Generella villkor

För att en resa skall kunna genomföras erfordras, om inget annat framgår av program eller specialprogram, 25 deltagare.

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Observera att många länder kräver att passet skall vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten. Resenären är även ansvarig för att kontrollera att korrekt namn och faktureringsadress anges på bokningsbekräftelse och färdhandlingar. Namnet skall överensstämma med passet. En namnändring av utställd flygbiljett medför en extra kostnad för resenären.

Flyget är reguljärflyg. Även om resans pris anges från Stockholm kan vi mot ev. tilläggskostnad ofta ordna avresa från annan ort. Man kan även välja att köpa arrangemanget utan flyg. Svenska Kulturresor drar då av flygkostnaden från resans pris och kunden ansvarar själv för att ansluta till gruppen på plats. Angivna tider är de som gällde vid programmets tryckning. Flygbolagen kan göra tidtabellsändringar. Samma sak gäller för tåg och färjor. Exakta avresetider meddelas i samband med att färdhandlingarna skickas ca tio dagar före avresa.

I avresemeddelandet ges en rekommendation på hur lång tid innan flygets avgång resenären senast bör infinna sig på flygplatsen för incheckning. Att denna tid räcker till kan dock inte garanteras av Svenska Kulturresor AB.

För registrering av flygbolagens bonuskort samt önskemål om särskild sittplacering på planet hänvisar vi till flygbolagens hemsida eller till incheckningstillfälle.

Observera att endast ett fåtal flygbolag serverar mat och dryck kostnadsfritt ombord på flyg inom Europa. Vanligen finns möjlighet att köpa drycker och tilltugg ombord. Svenska Kulturresor AB kan dock ej garantera att resp flyg alltid har med sig mat i tillräcklig mängd, så att det räcker till samtliga inbokade resenärer.

Särskilda önskemål såsom specialkost eller rumsplacering skall uppges vid bokningstillfälle. Svenska Kulturresor AB kommer i möjligaste mån att tillgodose dessa önskningar, men kan dock ej garantera att de kan uppfyllas.

Numera är det ofta inte tillåtet att köra in i de gamla städernas historiska stadskärnor med buss eller ens taxi, varför man får räkna med att resorna medför en hel del gående.

​Den som har gångsvårigheter eller liknande måste meddela detta vid bokningen. Svenska Kulturresor AB kan inte ansvara för funktionsnedsatta resenärer som inte klarar sig utan assistans, och våra färdledare måste fördela sin tid mellan alla deltagarna på resan.

Hotellstandard som anges med hjälp av antal stjärnor, bedöms enligt landets respektive standard. Våra rum har alltid dusch/wc eller bad/wc. Våra hytter har dusch/wc och har ej våningssängar (ev. undantag anges i programtexten).

Resornas priser är baserade på de transportkostnader, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan samt valutakurser som gällde vid resans produktion. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att anmälningsavgift betalats får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningen. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Enligt lagen om paketresor kan dessa ändringar ej ske senare än 20 dagar före avresedagen. Svenska Kulturresor AB reserverar sig för pris- och programändringar utanför vår kontroll, samt tryckfel. Programpunkternas ordningsföljd kan ändras, alternativt skäliga ersättningsarrangemang kan erbjudas. Hotell kan ändras till likvärdiga hotell.

Resevillkor:

Svenska Kulturresor AB följer de ”Allmänna villkor för paketresor”, som Konsumentverket har antagit. Dessa går att läsa på www.konsumentverket.se

Om du måste avboka din resa

  • Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.
  • Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 10% av resans pris.
  • Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresan ska resenären betala 25% av resans pris.
  • Vid avbeställning 14 dagar före avresan ska resenären betala hela resans pris.
  • Anmälningsavgift återbetalas ej.

Beställda och bekräftade biljetter till opera, konserter etc återbetalas ej. I den händelse avbeställningsskydd är tecknat hos försäkringsbolag, kortföretag etc. debiteras kostnaderna enligt ovan och resenären har att själv kräva sitt försäkringsbolag/ kortföretag på eventuell återbetalning.

Avbeställningsskydd

Vänligen kontakta ert försäkringsbolag.

Svenska Kulturresor AB, Davidshallsgatan 21, Box 17554, 200 10 MALMÖ.

Tel +46 40 10 35 70    Mail: info@kulturresor.se​​

Kontaktinformation ›

Svenska Kulturresor AB

Box 17554

(Davidshallsgatan 21)

200 10 Malmö​​

Tel: +46 40 10 35 70

Mail: info@kulturresor.se